Kontakt

Kontakt

Obrázok kontaktu
Adresa:
Nová 700/2
Veľký Cetín
951 05
Slovensko
Telefónne číslo:
+421 37 6597 490
Mobilné číslo:
+421 911 597 491

Doplnkové informácie

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín.

Zobraziť kontaktný formulár