12 júl, piatok, 2024
A- A A+

Komisie OZ

OcZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov OcZ (sú spravidla predsedami komisií) a z ďalších osôb (navrhuje predseda komisie) zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Komisie Obecného zastupiteľstva :

Predseda komisie finančnej a majetku obce: Peter Szovics, doc., Ing., Mgr., PhD.
členy komisie :

a) poslanci: Róbert Danóci, Ing., Ladislav Szekeres, RNDr. PhD., Arnold Mikle
b) odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Erzsébet Kisucky, Ing. Eva Čeriová

 

Predseda komisie stavebnej a životného prostredia: Arnold Mikle
členy komisie :

a) poslanci: Ing. Dávid Borbély, Brath Vladimír
b) odborníci  z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Annamária Szekeresová, Ing. František Pagáč

 

Predseda komisie pre kultúru, šport a školstvo: Vladimír Brath
členy komisie :

a) poslanci: Róbert Danóci, Ing., Tomáš Gregor Ing., Evelin Mészárosová, Ladislav Szekeres, RNDr. PhD
b) odborníci  z radov obyvateľov obce a iných osôb: Borbélyová Tünde, Attila Bráz, Norbert Szabó

 

Predseda komisie sociálnych vecí: Tomáš Gregor, Ing.
členy komisie :

a) poslanci: Tóth David, Evelin Mészárosová
b) odborníci  z radov obyvateľov obce a iných osôb: Iveta Hrušovská, Erika Sustorová

 

Predseda na ochranu verejného poriadku: Evelína Mészárosová


členy komisie :

a) poslanci: Peter Szovics, doc., Ing., Mgr., PhD., Dávid Tóth, Ladislav Szekeres, RNDr. PhD.
b) odborníci  z radov obyvateľov obce a iných osôb: Solnica Pavel