12 júl, piatok, 2024
A- A A+

Projekty

Zápisnica z I. zasadnutia komisie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvaja (pdf) - 29. 10. 2015

 

Ukončené projekty:

Revitalizácia centra obce

Revitalizácia športového ihriska a areálu

Elektrifikácia viníc

 

Projekty v priebehu:

Kanalizácia v obci

Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov

Výsadba protiprašných zelených zábran

Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa

Rozšírenie kamerového systému

 

Plánované projekty:

TOWN TWINNING partnerstvo obcí 3 štátov EÚ