12 júl, piatok, 2024
A- A A+

Starosta

kép3web copy

 Starosta: Roman Kiác

Tel.: +421 907 727824

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zo 6. septembra 1990 v znení neskorších predpisov 
§ 13 
Starosta 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 
Starosta: 
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje 
  ich uznesenia, 
- vykonáva obecnú správu, 
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 
  obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, 
- je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v 
  pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych 
  vzťahoch je správnym orgánom, 
- môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, 
  že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše 
  v lehote.